KISC 2021

Eind Juli en begin Augustus zijn we met een aantal van ons team naar https://www.kisc.ch/

we hebben daar de Portofoons nagezien en bij gewerkt met de laatst firmware